logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMatúškovič, Martin

Iné mená:

Matuškovič Martin. Matúškovič Martin.

Tituly:

honorárny kanonik, asesor

Životopisné dáta:

* 3. novembra 1851, Slovany, okr. Martin – † 7. januára 1919, Zvolen

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1875 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Handlovej, potom prebendátom, nato katechétom na dievčenskom lýceu v Banskej Bystrici. V r. 1878 sa stal suplujúcim, v r. 1882 riadnym profesorom Vysokej školy bohosloveckej a fiškusom konzistória. Od r. 1890 bol farárom v Hájnikách, od r. 1900 vo Zvolene, kde bol v r. 1901 menovaný za honorárneho kanonika Banskobystrickej diecézy, v r. 1902 asesorom. Zomrel náhle vo veku 68 rokov.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sliač 1880 - - 1900 - - Matúškovič, Martin farár
Zvolen 1900 - - 1920 - - Matúškovič, Martin farár