logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMalčovský, Ján Kazimír

Iné mená:

Malcsovszky Joannes, Casimirus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1647 bol farárom v Ludaniciach, uvedený v súpise kňazov na príkaz Juraja Lippaya. V r. 1648, keď zaspieval vzkriesenému Pánovi radostné Alleluja a viedol procesiu, luteráni narušili procesiu a viacerých zranili. Nato sa stal farárom v Prašiciach, kde v r. 1657 vykonal vizitáciu Ján Cherlay, ktorý referoval o farárovi: „Farníci sú s ním spokojní a on s nimi.“ 21. marca 1663 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
https://www.prasice.sk/farsky-urad

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ludanice 1647 sp. - - - - Malčovský, Ján Kazimír farár
Prašice 1657 - - 1663 - - Malčovský, Ján Kazimír farár