logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMackovič, Jozef

Iné mená:

Maczkovics Josephus. Mackovič Jozef. Lackovič Jozef

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 1698, Jablonové, okr. Malacky – † 21. apríla 1764, Bystrany, okr. Spišská Nová Ves

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Vojtecha sa v r. 1723 stal bakalárom, v r. 1724 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári v r. 1728 po štvrtom ročníku. 14. apríla toho roka bol ustanovený za farára v Bohdanovciach nad Trnavou. Tam v r. 1731 vykonal vizitáciu Ján Jelenffy, ktorý o farárovi zaznamenal, že má 29 rokov a ľud mu vydal dobré svedectvo na potechu vizitátora. 14. februára 1733 bol ustanovený v Smoleniciach, kde bol ozdobený úradom dištriktuálneho dištriktu. Od 10. mája 1741 bol v Čachticiach, kde veriaci v tom roku požiadali o schválenie, aby mohli putovať do Šaštína. V r. 1745 pracoval na krypte Ladislava Forgácha. 15. novembra 1750 bol ustanovený v Turčianskom Svätom Ďure, kde pracoval až do r. 1751. Potom pôsobil ako farár vo Veľbachoch čiže v Bystranoch a zároveň zastával úrad dekana dolnohornádskeho dištriktu. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat (uvádza meno Lackovič).

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bohdanovce nad Trnavou 1728 apr. 14. 1733 febr. 14. Mackovič, Jozef farár
Smolenice 1733 feb. 14. 1741 máj 10. Mackovič, Jozef farár
Čachtice 1741 máj 10. 1750 - - Mackovič, Jozef farár
Turčiansky Ďur 1750 nov. 15. 1751 - - Mackovič, Jozef farár
Bystrany 1763 sp. - - - - Mackovič, Jozef farár