logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLulják, Karol

Iné mená:

Lulják Carolus

Životopisné dáta:

* 12. marca 1816 – † 10. marca 1890, Prievidza

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1839 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Oslanoch, Vrícku, Kláštore pod Znievom, Čiernom Balogu, Tajove, Detve, Bojniciach, Starých Horách a Podkoniciach. V r. 1849 bol správcom farnosti v Oslanoch a vo Svätom Ondreji čiže v Brusne, v r. 1854 v Moštenici, no ešte v tom roku odišiel do Svätej Heleny čiže Dražkoviec, kde sa v r. 1867 stal dekanom. Od r. 1890 žil na dôchodku. Zomrel náhle v Prievidzi.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat;
Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Čierny Balog 1842 sp. - - - - Lulják, Karol kaplán
Koš 1846 - - 1846 - - Lulják, Karol administrátor
Malé Kršteňany 1849 - - 1851 - - Lulják, Karol administrátor
Močiar 1852 - - 1853 - - Lulják, Karol administrátor
Prochot 1852 - - 1853 - - Lulják, Karol farár
Dražkovce 1854 - - 1890 - - Lulják, Karol farár
Brusno 1854 - - 1854 - - Lulják, Karol administrátor