logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLonský, Július

Životopisné dáta:

* 1868, Trenčín – † 23. marca 1913, Beckov

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií bol v r. 1892 vysvätený v Nitre za kňaza. V rokoch 1892-1894 bol kaplánom v Skačanoch, v r. 1894 v Bošáci a v Dolnom Hričove. V rokoch 1895-1898 bol farárom v Lietave. V rokoch 1898-1912 bol farárom v Turzovke. Potom odišiel na odpočinok do Beckova, kde po niekoľkých mesiacoch zomrel.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis 1913, Nitra 1912, s. 144; internetové zdroje.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Skačany 1892 - - 1894 - - Lonský, Július kaplán
Bošáca 1894 - - 1894 - - Lonský, Július kaplán
Dolný Hričov 1894 - - 1895 - - Lonský, Július kaplán
Lietava 1895 - - 1898 - - Lonský, Július farár
Turzovka 1898 - - 1912 - - Lonský, Július farár
Beckov 1912 - - +1913 - - Lonský, Július farár