logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLipták Georgius Can.

Iné mená:

Juraj Lipták

Životopisné dáta:

*6. marca 1780 v Krompachoch - +25. decembra 1854<br /> v Starej Haliči

Životopis:

Rodičia Juraj Lipták a Mária, pokrstený 6. marca 1780 v Krompachoch farárom Antonom Baranyaom-piaristom, teológiu študoval v Bratislave a Trnave, ordinovaný 25. februára 1804 v Rožňave biskupom Františkom Szányim. Od 1. marca 1804 kaplán v Starej Haliči, od 14. júna 1806 farár v Kokave nad Rimavicou, od 20. februára 1811 farár v Starej Haliči, VAD, 15. 8. 1833 čestný kanonik, prísediaci I. Súdnej tabuly Novohradskejžupy. Ovládal slovenský, nemecký a maďarský jazyk. Zomrel na porážku 25. decembra 1854 v Starej Haliči. Pochoval ho farár z Lučenca Ján Strakay 28. decembra 1854 v Starej Haliči.
Napísal dielo: O. Nepochibnosti Cirkwi i Kristowég. Rozsnyó, 1830. (Egyházi beszéd Krisztus anyaszentegyházának igazságáról.)

Pramene:

https://docplayer.hu/56679891-Jan-szabo-narodeny-okolo-roku-1688-od-fararom-v-starej-halici ...[10.3.2024]


Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kokava nad Rimavicou 1806 - - 1811 - - Lipták Georgius Can. farár
Stará Halič 1812 - - 1854 - - Lipták Georgius Can. farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
51936Katolícke noviny185022Ďorď Lipták, Haličkí farár, titulární rožňawskí kanoňík a wíce-archi-diakon. 500 ročitá slawnosť w Neogradskéj stolíci w Halíči.