logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLetovanec, Ján

Iné mená:

Lethovanicz, vel Liethovanecz Joannes.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že 16. apríla 1711 bol ustanovený za farára mestečka Babiná. Tam pracoval až do r. 1722. V kánonickej vizitácii farnosti Babiná z r. 1713 sa píše, že študoval morálnu teológiu v seminári Marianum, má 28 rokov, štyri roky je kňazom, dva roky v Babinej.
Némethy píše, že tam bol len do r. 1712, ale je to pravdepodobne chyba.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Babiná 1711 apr. 16. 1722 - - Letovanec, Ján farár