logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLepényi, Martin

Iné mená:

Lepényi Martinus

Tituly:

dištriktuálny dekan, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 14. októbra 1798 – † 24. mája 1868, Dubová, okr. Brezno

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1822 vysvätený za kňaza. Bol vychovávateľom v rodine Simonyi, v r. 1827 kaplánom. V r. 1828 sa stal profesorom gramatiky a exhortátorom na gymnáziu v Banskej Bystrici. Od r. 1842 bol farárom na Starých Horách, od r. 1845 v Selciach, kde sa v r. 1847 stal dištriktuálnym dekanom, od r. 1853 prosynodálnym examinátorom. Od r. 1854 bol farárom v Dubovej, kde bol v r. 1865 menovaný za honorárneho kanonika Banskobystrickej kapituly. Tam aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kremnica 1828 sp. - - - - Lepényi, Martin kaplán
Staré Hory 1842 - - 1845 - - Lepényi, Martin farár
Selce 1845 - - 1854 - - Lepényi, Martin farár
Nemecká 1854 - - 1869 - - Lepényi, Martin farár
Nemecká 1856 sp. - 1866 sp. - Lepényi, Martin farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
47022CYRILL a METHOD18542Martin Lepényi Súběh