logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLaurentiades, Mikuláš

Iné mená:

Laurentiades Nicolaus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1657 bol farárom v Ardanovciach, kde v tom roku vykonal vizitáciu Ján Cherlay, ktorý povedal o farárovi, že si prajne počína. 13. apríla 1663 bol ustanovený za farára v Piešťanoch, kde pracoval až do r. 1664.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rybany 1654 - - 1657 - - Laurentiades, Mikuláš farár
Ardanovce 1657 - - 1663 - - Laurentiades, Mikuláš farár
Piešťany 1663 apr. 13. 1664 - - Laurentiades, Mikuláš farár