logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLaudon, Alexander Eugen

Iné mená:

Používal pseudonym Turzovan.

Tituly:

kultúrny a osvetový pracovník, verejný činiteľ

Životopisné dáta:

* 5. júla 1894, Topoľčany – † 26. februára 1975, Nitra, poch. v Topoľčanoch

Životopis:

Teológiu študoval v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre, kde ho 1. februára 1918 vysvätili za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Dlhom Poli, Turzovke, Terchovej a v Žiline (1920). Počas štvorročného účinkovania v Žiline bol aj duchovným administrátorom (1922). Vtedy zorganizoval zbierku a objednal odliatie zvonov pre Burianovu vežu. V r. 1924 sa stal kaplánom v Oščadnici, interným administrátorom v Oponiciach a spovedníkom rehoľných sestier sv. Vincenta. V r. 1925 sa stal duchovným administrátorom v Púchove, v r. 1927 v Dohňanoch, v r. 1928 kaplánom v Rajci a v Považskej Bystrici. Ako kaplán v Bytči od r. 1929 vykonával funkciu predsedu škôl a bol prosynodálnym examinátorom. V r. 1932 pôsobil ako interný administrátor v Strečne, tu založil Ovocinársky spolok. V r. 1933 pôsobil v Horných Lefantovciach. Od 1. augusta 1934 sa stal farárom v Dolnom Hričove, od 1. septembra 1935 Lednických Rovniach. V októbri 1940 sa vzdal tohto úradu a stal sa správcom farnosti v Kostolných Miticiach (dnes súčasť Trenčianskych Mitíc), kde sa od r. 1941 stal farárom. Dňa 1. júna sa stal správcom farnosti v Dražovciach. V r. 1956 sa zo zdravotných dôvodov zriekol funkcie okresného dekana nitrianskeho dekanátu. Dňa 15. novembra 1960 odišiel na trvalý odpočinok do Nitry. Pohrebné obrady so zádušnou svätou omšou vykonal nitriansky sídelný biskup Mons. ThDr., JUDr. Ján Pásztor. Potom ho pochovali v rodných Topoľčanoch.
Za svojho účinkovania v Žiline sa významne podieľal na zorganizovaní prvého orolského zjazdu na Slovensku. Bol predsedom všetkých miestnych náboženských spolkov, školských stolíc, katechétom a župným tajomníkom Orla. Dňa 18. júla 1920 posvätil v Žiline Orolskú zástavu. V Bytči sa zaslúžil o renováciu a doplnenie farského kostola, ako aj o výstavbu katolíckeho kultúrneho domu. I na ďalších početných pôsobiskách rozvíjal katechetickú, kultúrno-osvetovú a národnobuditeľskú prácu. Prispieval do viacerých náboženských časopisov.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis 1947. Nitra 1947, s. 157-158; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 154; Prikryl, Ľ. V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci. Žilina 2007, s. 40-41; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dlhé Pole 1918 - - 1919 - - Laudon, Alexander Eugen kaplán
Turzovka 1919 - - 1920 - - Laudon, Alexander Eugen kaplán
Terchová 1920 - - 1920 - - Laudon, Alexander Eugen kaplán
Žilina 1920 - - 1922 - - Laudon, Alexander Eugen kaplán
Žilina 1922 - - 1923 - - Laudon, Alexander Eugen kaplán
Žilina 1923 - - 1924 - - Laudon, Alexander Eugen kaplán
Oščadnica 1924 - - 1924 - - Laudon, Alexander Eugen kaplán
Oponice 1924 - - 1925 - - Laudon, Alexander Eugen administrátor
Púchov 1925 - - 1927 - - Laudon, Alexander Eugen interný administrátor
Dohňany 1927 - - 1927 - - Laudon, Alexander Eugen administrátor
Rajec 1927 - - 1928 - - Laudon, Alexander Eugen kaplán
Považská Bystrica 1928 - - 1928 - - Laudon, Alexander Eugen kaplán
Bytča 1928 - - 1932 - - Laudon, Alexander Eugen kaplán
Strečno 1932 - - 1933 - - Laudon, Alexander Eugen administrátor
Horné Lefantovce 1933 - - 1934 - - Laudon, Alexander Eugen administrátor
Dolný Hričov 1934 - - 1935 - - Laudon, Alexander Eugen farár
Lednické Rovne 1935 - - 1940 - - Laudon, Alexander Eugen farár
Trenčianske Mitice 1941 - - 1945 - - Laudon, Alexander Eugen farár
Dražovce 1945 - - 1960 - - Laudon, Alexander Eugen farár