logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLauda, Ján

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, Mgr., dištriktuálny dekan, sudca

Životopisné dáta:

* 5. februára 1953, Humenné – † 23. decembra 2013, Michalok, okr. Vranov nad Topľou, poch. v Humennom

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave ho 6. júna 1976 vysvätil v Bratislave biskup Július Gábriš za kňaza. Bol kaplánom v Bardejove, v r. 1977 vo Vranove nad Topľou a v Prešove. V rokoch 1979-1990 bol administrátorom v Osikove v bardejovskom okrese, v rokoch 1990-1992 bol farárom v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné, kde bol aj dekanom. V rokoch 1992-2003 bol dekanom a farárom v Trebišove. Od r. 2003 pôsobil vo farnosti Michalok vo vranovskom okrese, a zároveň bol od r. 2005 sudcom Metropolitného tribunálu. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 120-121;
http://www.ke-arcidieceza.sk/zomrel-knaz-jan-lauda/; https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=201312230
http://www.trebisov.rimkat.sk/historiaknazi.php [12.1.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bardejov 1976 - - 1977 - - Lauda, Ján kaplán
Vranov 1977 - - 1977 po - Lauda, Ján kaplán
Prešov 1977 po - - - - Lauda, Ján kaplán
Osikov 1979 - - 1990 - - Lauda, Ján administrátor
Zbudské Dlhé 1990 - - 1992 - - Lauda, Ján farár
Trebišov 1992 - - 2003 - - Lauda, Ján farár
Michalok 2003 - - - - - Lauda, Ján farár