logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovLacko, Matej

Iné mená:

Laczkó Mathias. Lacko Matej

Životopisné dáta:

* 1703, Bojnice, okr. Prievidza – † 29. septembra 1748, Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1722 stal bakalárom, v r. 1723 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1727 po štvrtom ročníku. 5. júna toho roka bol promovaný na bakalára teológie. Ako kaplán pôsobil v mestečku Topoľčany. V tom istom 1727. roku bol kreovaný na doktora posvätnej teológie. Už 21. decembra 1726 bol vysvätený za kňaza. 17. septembra 1727 bol ustanovený za farára v Brestovanoch. Nato 30. apríla 1729 v Radvani, odtiaľ 6. novembra 1732 v Selciach, 13. júna 1735 v Dubovej. Tam obdržal úrad dekana hornozvolenského dištriktu. Odtiaľ potom prešiel 2. decembra 1742 do Zvolenskej čiže Slovenskej Ľupče, opatrený pre túto farnosť osobitnými vlastnosťami a zásluhami. Nemocnici a chudobincu pomohol fundáciou. Zastával úrad dekana rovnomenného dištriktu. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brestovany 1727 sept. 17. 1729 - - Lacko, Matej farár
Radvaň 1729 apr. 30. 1732 nov. 6. Lacko, Matej farár
Selce 1732 nov. 6. 1735 jún 13. Lacko, Matej farár
Nemecká 1735 jún 13. 1742 - - Lacko, Matej farár
Slovenská Ľupča 1742 dec. 2. 1748 - - Lacko, Matej farár