logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKupec, Sebastián

Iné mená:

Cupetius, potius Cupec Sebastianus. Cupetius, či Kupec Šebastián. Cupeti Sebastianus. Cupetz Sebastianus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

28. marca 1675 bol ustanovený za farára v Križovanoch nad Dudváhom s Vlčkovcami, tam už v máji toho roka dostal nástupcu. 14. novembra 1679 prijal úrad v Bohuniciach, ale už v máji 1680 odišiel do Jablonice, kde bol ustanovený 14. júla toho roka, ale tam zostal až do septembra. 14. júna 1681 bol ustanovený v Ždani, ale potom 18. apríla 1687 prešiel do Veľkého Šúra, kde pôsobil do r. 1688.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Križovany nad Dudváhom 1675 mar. 28. 1675 - - Kupec, Sebastián farár
Jaslovské Bohunice 1679 nov. 14. 1680 máj - Kupec, Sebastián farár
Jablonica 1680 júl 14 1680 sept. - Kupec, Sebastián farár
Horná Ždaňa 1681 jún 4. 1686 - - Kupec, Sebastián farár
Šúrovce 1687 mar. 18. 1688 - - Kupec, Sebastián farár