logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKulifaj, Mikuláš

Iné mená:

Kulifay Nicolaus.

Životopisné dáta:

† 1. marca 1803, Malá Baračka, poch. v Beši, okr. Levice

Životopis:

V r. 1796 bol ako poslucháč druhého ročníka teológie v generálnom seminári na bratislavskom hrade. Ako kaplán pôsobil v Šali. 20. apríla 1797 bol vymenovaný za farára v Janíkovciach, čoho sa bezodkladne zriekol, pretože už v júni toho roka dostal nástupcu. Odtiaľ sa stal kaplánom v Leviciach. 9. mája 1801 bol vymenovaný za farára v Beši. Zomrel v Malej Baračke. Je pochovaný v krypte kostola v Beši.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Janíkovce 1797 apr. 20. 1797 jún - Kulifaj, Mikuláš farár
Beša 1801 máj 9 1803 mar. - Kulifaj, Mikuláš farár