logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKudora, Ján

Iné mená:

Kudora Joannes

Tituly:

notár dištriktu

Životopisné dáta:

* 14. mája 1849, Tata, Maďarsko – † 31. mája 1918, Veľké Ludince, okr. Levice

Životopis:

Narodil sa 14. mája 1849 v meste Tata, Maďarsko. Teológiu absolvoval v Ostrihome v r. 1872 po štvrtom ročníku. 19. júla toho roka bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Dolnej Strede, od r. 1873 v Kostolnej Gale čiže Holiciach. 30. novembra 1876 sa stal administrátorom v Želiezovciach, kde bol 6. februára 1877 menovaný za farára. Odtiaľ prešiel 1. októbra 1879 do Vyškoviec nad Ipľom výmenou s Ľudovítom Kendfalvim. V r. 1891 odišiel do Ríma a neskôr pôsobil ako farár v obci Veľké Ludince. Zomrel 31. mája 1918 vo Veľkých Ludinciach, vo veku 69 r. a 46 r. kňazstva. Bol notárom dištriktu a cirkevným spisovateľom.

Pramene:

Zelliger, Esztergomi Egyházmegyei Irók; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm; https://hu.wikipedia.org/wiki/Kudora_J%C3%A1nos
Schem. 1927
Schem. 1915

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolná Streda 1872 - - 1873 - - Kudora, Ján kaplán
Holice 1873 - - 1876 nov. 30. Kudora, Ján kaplán
Želiezovce 1876 nov. 30. 1879 okt. 1. Kudora, Ján administrátor, farár 6. feb. 1877 farár
Vyškovce 1879 okt. 1. 1909 - - Kudora, Ján farár 1880 farár
Veľké Ludince 1909 - - +1918 máj 31. Kudora, Ján farár