logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKudlík, Ján

Iné mená:

Kudlik Joannes.

Tituly:

dištriktuálny dekan, školský inšpektor

Životopisné dáta:

* 19. mája 1842, Topoľnica, okr. Galanta – † 26. novembra 1900, Podunajské Biskupice, dnes časť Bratislavy

Životopis:

Školy navštevoval v Bratislave a Ostrihome. Po skončení teologických štúdií bol 25. júla 1866 vysvätený za kňaza.
V rokoch 1866-1872 bol kaplánom v Balážskych Ďarmotách, v rokoch 1872-1873 bol profesorom na učiteľskom ústave v Ostrihome, v rokoch 1873-1881 tam bol riaditeľom. Od 3. februára 1881 bol farárom v Podunajských Biskupiciach pri Bratislave. 17. júna 1887 na uhorskom zhromaždení zastupoval antisemitský program za šamorínsky dištrikt. Bol aj inšpektorom pre základné školy. Zomrel v 59. roku života.
Početné politické články uverejňoval v M. Állam, Keresztény Magyarország, M. Néplap, Pozsony sat. lapok. Kázne publikoval v Jó Pásztor v ročníkoch XI-XIII. a v Borromaeus v r. 1898. Písal aj do M. Sion a Irod. Értesítő, aj poéziu.
Preložil napomenutia Pia IX. V r. 1879 vyšlo v Ostrihome Magyarázat Kudlik János fatérképéhez.

Pramene:

Zelliger, Esztergomi Egyházmegyei Irók, s. 108; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894 et Supplementum, Addenda et corrigenda. In parte secunda;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm; www.mariasoft.sk/knazi/os-zom.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Radvaň 1801 - - 1805 - - Kudlík, Ján farár
Podunajské Biskupice 1881 - - 1901 - - Kudlík, Ján farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1034281Kudlík, JánBibliai régiségtan1871

Preklady

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1034280Chavin de Malan, François-ÉmileAssisi szent Ferencz élete1865