logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKučera, Adam

Iné mená:

Kucsera Adamus. Kučera Adam. Kučera Martin

Životopisné dáta:

† 24. decembra 1814, Trnava

Životopis:

Teológiu absolvoval v budínskom Széchényiane v r. 1771 po štvrtom ročníku a 17. novembra toho roka bol poslaný za kaplána do Vendéghu, 4. marca 1772 do Detvy, 27. októbra toho roka do Bojníc. 29. mája 1775 bol ustanovený za farára v Krásne, čím bol v r. 1776 začlenený do Nitrianskej diecézy, ale hneď sa vrátil a stal sa sukcentorom metropolitného chóru v Trnave. 7. decembra 1793 obdržal farnosť Sebechleby. Odtiaľ sa v r. 1795 vrátil za prebendáta do Trnavy. V r. 1814 odišiel do dôchodku. Ešte v tom roku zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krásno 1775 máj 29. 1778 - - Kučera, Adam farár
Horná Ždaňa 1779 - - 1782 - - Kučera, Adam farár
Sebechleby 1793 dec. 7. 1794 - - Kučera, Adam farár