logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKubovič, Andrej

Iné mená:

Kubovics Andreas. Kubovič Andrej.

Životopisné dáta:

† 19. augusta 1743, Zavar, okr. Trnava

Životopis:

9. októbra 1722 bol ustanovený za farára v Babinej. Nato 13. novembra 1727 v Očovej, kde 9. decembra 1730 dostal nástupcu. Od 14. januára 1732 bol v Modrovej, od 28. júna 1737 v Zavare, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Babiná 1722 okt. 9. 1727 nov. 13. Kubovič, Andrej farár
Očová 1727 nov. 13. 1730 - - Kubovič, Andrej farár
Modrová 1732 jan. 14. 1737 jún 28. Kubovič, Andrej farár
Zavar 1737 jún 28. +1743 aug. 19. Kubovič, Andrej farár