logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKubica, Anton (1945-2021)

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 29. apríla 1945, Zborov nad Bystricou, okr. Čadca – † 20. januára 2021, Sverepec, okr. Považská Bystrica

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 22. júna 1969 vysvätený za kňaza Nitrianskej diecézy. V rokoch 1970-1972 bol kaplánom vo farnosti Nitra-Dolné mesto, v r. 1972 v Považskej Bystrici a potom v Papradne v okrese Považská Bystrica. V rokoch 1974-1982 bol správcom farnosti Visolaje v púchovskom okrese, v rokoch 1982-1984 v Divine v žilinskom okrese, v rokoch 1984-1992 v Klokočove v okrese Čadca. V rokoch 1992 – 1994 bol administrátorom v Rybanoch v okrese Bánovce nad Bebravou, pričom excurrendo spravoval aj Ostratice. Od r.1994 bol administrátorom v Jasenici v okrese Považská Bystrica. V r. 2006 mu bol udelený titul honorárneho dekana. Od r. 2009 žil na odpočinku vo Visolajoch, kde pôsobil ako výpomocný duchovný. Od r. 2011 žil na odpočinku vo farnosti Sverepec.
Kvôli prijatým protipandemickým opatreniam sa na pohrebných obradoch nemohla zúčastniť verejnosť. Pohrebné obrady viedol v nedeľu 24. januára 2021 Mons. Marek Hriadel, generálny vikár, v Sverepci, kde vdp. dekana aj pochovali.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 154; internetové zdroje
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 163;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210121026;
parte

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Predmier 1969 - - 1970 - - Kubica, Anton (1945-2021) kaplán
Nitra (dolné mesto) 1970 - - 1972 - - Kubica, Anton (1945-2021) kaplán
Považská Bystrica 1972 - - 1972 po - Kubica, Anton (1945-2021) kaplán
Papradno 1972 po - 1974 - - Kubica, Anton (1945-2021) kaplán
Visolaje 1974 - - 1982 - - Kubica, Anton (1945-2021) správca farnosti
Divina 1982 - - 1984 - - Kubica, Anton (1945-2021) správca farnosti
Klokočov 1984 - - 1992 - - Kubica, Anton (1945-2021) správca farnosti
Ostratice 1992 - - 1994 - - Kubica, Anton (1945-2021) excurrendo Rybany
Rybany 1992 - - 1994 - - Kubica, Anton (1945-2021) správca farnosti
Jasenica 1994 - - 2009 - - Kubica, Anton (1945-2021) správca farnosti 2006 honor. dekan
Visolaje 2009 - - 2011 - - Kubica, Anton (1945-2021) výpomocný duchovný
Sverepec 2011 - - - - - Kubica, Anton (1945-2021) dôchodok