logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKubáni, Matej

Iné mená:

Kubányi Mathias.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* Tvrdošín – † 4. októbra 1788, Pezinok

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1758 stal bakalárom, v r. 1759 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1762 po štvrtom ročníku. 24. júna toho roka postúpil na bakalára teológie. 28. novembra toho roka bol poslaný za kaplána do Levár. 8. apríla 1764 sa stal administrátorom v Holíči. 18. decembra 1769 bol ustanovený za farára v Gbeloch, 21. decembra 1776 v Borskom Svätom Mikuláši, potom 17. apríla 1780 v Pezinku, kde bol dekanom rovnomenného dištriktu. 14. júla 1782 hlásil, že akási žena Hernhutová žiadala krst, pretože bola pokrstená touto formulou: „Ja ťa krstím v mene Boha Otca s baránkom a tiež s duchom svätým.“ Použijúc inú vodu vyslovili inú formulu. Tam aj zomrel. Založil fundácie.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Gbely 1769 dec. 18. 1776 dec. 21. Kubáni, Matej farár
Borský Mikuláš 1776 dec. 21. 1780 - - Kubáni, Matej farár
Pezinok 1780 apr. 17. +1788 okt. 4. Kubáni, Matej farár