logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Kronner, Jakub

Iné mená:

Kronner Jacobus. Kronner Jakub. Kroner Jakub.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Študoval v seminári sv. Štefana, 23. marca 1762 bol poslaný za kaplána do Ludiniec. 20. marca 1763 sa stal administrátorom v Branove. 7. augusta 1764 bol ustanovený za farára vo Veselom. Odtiaľ 3. júla 1769 v Sedliackej Dubovej, od 14. januára 1770 v Námestovo, čím bol inkorporovaný do novozriadenej Spišskej diecézy. Hneď nato prešiel do Banskobystrickej diecézy, v r. 1789 sa vrátil do arcidiecézy a 22. mája toho roka sa stal administrátorom v Horných Otrokovciach, kde pracoval až do r. 1794, vtedy bol postavený mimo úradu. Od r. 1796 bol dočasným kaplánom v Seredi. Od r. 1797 bol znova bez úradu. Nevedno, čo sa potom stalo.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oravské Veselé 1764 aug. 7. 1769 júl 3. Kronner, Jakub farár
Veselé 1764 - - 1769 júl 3. Kronner, Jakub farár
Námestovo 1770 jan. 14. - - - Kronner, Jakub farár
Ľubietová 1784 - - 1787 - - Kronner, Jakub farár
Horné Otrokovce 1789 - - 1794 - - Kronner, Jakub farár