logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKreskay, Pavol

Iné mená:

Kreskay Paulus. Kreskai, Pavol.

Tituly:

bernolákovec

Životopisné dáta:

* 7. januára 1764, Moravský Svätý Ján, okr. Senica – † 1. mája 1806, Borský Svätý Mikuláš, dnes Borský Mikuláš, okr. Senica

Životopis:

Gymnázium vychodil v Bratislave, kde potom študoval teológiu v tamojšom Generálnom seminári. Štúdium ukončil po štvrtom ročníku v r. 1790. Rok čakal v Trnave, za kňaza ho vysvätili r. 1791. Ako kaplán pôsobil v Šaštíne, od r. 1803 bol miestnym kaplánom v Kútoch. V r. 1804 sa stal farárom v Borskom Svätom Mikuláši, kde aj zomrel. V rokoch 1794-1796 bol členom Slovenského učeného tovarišstva.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Radváni, H.: Slovenské učené tovarišstvo. Trnava 1992, s. 55.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kúty 1803 - - 1804 - - Kreskay, Pavol farár
Borský Mikuláš 1804 - - +1806 máj 1. Kreskay, Pavol farár