logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKráľ, Vincent

Iné mená:

Kráľ Vincentius

Tituly:

trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 26. apríla 1903, Skalité, okr. Čadca – † 23. februára 1982, Pezinok, poch. v Čiernom, okr. Čadca

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Iglove a potom študoval teológiu v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre. Po skončení teologických štúdií bol 1. júla 1928 vysvätený v Nitre za kňaza. Ako kaplán pôsobil v r. 1928 v Turzovke, v r. 1929 v Slatine nad Bebravou. V r. 1930 vo Veľkých Bieliciach, ale potom vo Veľkých Chlievanoch, v Chynoranoch, Nesluší a Novej Bystrici. V r. 1932 sa stal správcom farnosti v Lutišiach a potom v Dolnej Tížine (1941-1945). V r. 1945 bol kaplánom v Rajci, v r. 1946 v Malej Udiči, dnes Udiča v okrese Považská Bystrica a v Pruskom. V roku 1948 v Kolároviciach a zakrátko v Zákopčí a v roku 1949 v Dolnom Hričove. Napokon v roku 1949 sa stal kaplánom vo Vysokej nad Kysucou. V 50. rokoch bol prenasledovaný komunistickým režimom. Často ho v noci či nad ránom navštevovali príslušníci Štátnej bezpečnosti a vypočúvali ho. V roku 1959 ho zatkli a previezli ho na stanicu Zboru národnej bezpečnosti vo Vysokej nad Kysucou. Krajský súd v Žiline ho za „podvracanie republiky“ odsúdil 13. júla 1959 na tri roky nepodmienečne a trojročnú stratu čestným občianskych práv. 12. augusta 1963 bol prepustený z väzenia zo zdravotných dôvodov. Po návrate žil u brata v Čiernom. Posledné dni života strávil v Charitnom dome v Pezinku, kde i 23. 2. 1982 zomrel. Pochovaný je v Čiernom.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 155; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 153; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 165.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turzovka 1928 - - 1929 - - Kráľ, Vincent kaplán
Slatina nad Bebravou 1929 - - 1930 - - Kráľ, Vincent kaplán
Veľké Chlievany 1930 júl - 1930 sept. - Kráľ, Vincent kaplán
Veľké Bielice 1930 - - 1930 po - Kráľ, Vincent kaplán
Veľké Chlievany 1930 po - 1930 po - Kráľ, Vincent kaplán
Chynorany 1930 po - 1931 - - Kráľ, Vincent kaplán
Nesluša 1931 - - 1931 po - Kráľ, Vincent kaplán
Nová Bystrica 1931 po - 1932 - - Kráľ, Vincent kaplán
Lutiše 1932 - - 1941 - - Kráľ, Vincent správca farnosti
Dolná Tižina 1941 - - 1945 - - Kráľ, Vincent farár
Rajec 1945 - - 1946 - - Kráľ, Vincent kaplán
Udiča 1946 - - 1947 - - Kráľ, Vincent kaplán
Pruské 1947 - - 1948 - - Kráľ, Vincent kaplán
Kolárovice 1948 - - 1948 po - Kráľ, Vincent kaplán
Zákopčie 1948 po - 1949 - - Kráľ, Vincent kaplán
Dolný Hričov 1949 - - 1949 po - Kráľ, Vincent kaplán
Vysoká nad Kysucou 1949 po - 1959 - - Kráľ, Vincent kaplán
1959 - - 1963 - - Kráľ, Vincent mimo pastorácie
Čierne 1963 - - 1982 - - Kráľ, Vincent dôchodok
Pezinok 1982 - - +1982 febr. 23. Kráľ, Vincent dôchodok