logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKozík, Ján

Iné mená:

Kozik Joannes.

Životopisné dáta:

† 23. marca 1725, Zvolen

Životopis:

7. septembra 1700 ho osobitne vysvätil Ordódy za kňaza. 26. mája 1702 bol ustanovený za farára v Moravskom Lieskovom. Odtiaľ bol vykázaný. 19. apríla 1706 bol ustanovený v Turčianskom Svätom Martine. Ani tu nemohol pevne zakotviť, preto 8. októbra 1709 prijal misiu do Liptovskej župy. 7. decembra toho roka bol ustanovený vo Zvolenskom Svätom Ondreji čiže v Brusne. Existuje veľmi stará matrika, ktorú písal. V r. 1711 prešiel do Tŕnia, kde pracoval až do smrti. Zomrel vo Zvolene, keď padol zo schodov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Moravské Lieskové 1702 máj 26. 1704 - - Kozík, Ján farár Vyhnali ho z farnosti, zápis v matrike.
Martin 1706 apr. 13. 1709 - - Kozík, Ján farár
Brusno 1709 dec. 7. 1711 - - Kozík, Ján farár
Tŕnie 1711 - - 1725 - - Kozík, Ján farár