logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKostolný, Jozef

Tituly:

Mons.

Životopisné dáta:

* 19. marca 1932, Turie, okr. Žilina – † 17. januára 2022, Báč, poch. v Turí

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte bol 21. júna 1969 vysvätený v Košiciach za kňaza pre Rožňavskú diecézu. Na primičné obrázky si dal dve mottá "Mojím pokrmom je plniť vôľu Toho, ktorý ma poslal (Jn 4, 34)" a "Milosťou Božou som tým, čím som" (1 Kor 15, 10). V rokoch 1969-1971 bol kaplánom v Rimavskej Sobote, potom bol dva roky mimo pastorácie. V r. 1973 sa stal duchovným správcom Domova dôchodcov v Turí a potom administrátorom v Jelšave. Od r. 1985 pôsobil ako správca farnosti Revúca, kde sa stal prodekanom, pričom od r. 1993 bol generálnym vikárom Rožňavskej diecézy. Od r. 2003 bol kancelárom Biskupského úradu v Rožňave. Od 1. októbra 2007 bol duchovným správcom u sestier františkánok v Charitnom domove v Báči v okrese Dunajská Streda. Od r. 2019 tam žil na odpočinku a tam aj zomrel v 90. roku života a v 53. roku kňazstva.
Bol veľkým ctiteľom Panny Márie, členom Mariánskeho kňazského hnutia. Bol tiež členom redakčnej rady časopisu Máriina doba.
Rozlúčka so zosnulým vikárom sa konala vo štvrtok 20. januára 2022 pri svätej omši v kaplnke Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Báči. Pohrebnú svätú omšu s pohrebnými obradmi slúžil 21. januára 2022 rožňavský biskup Stanislav Stolárik spolu so žilinským biskupom Tomášom Galisom v rodisku vikára. Tam bol aj pochovaný na miestnom cintoríne.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 194;
http://www.mariasoft.sk/knazi/bt-K-L.htm;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220119007, parte
https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-jelsava/knazi-vo-farnosti [13.5.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rimavská Sobota 1969 - - 1971 - - Kostolný, Jozef kaplán
1971 - - 1973 - - Kostolný, Jozef mimo pastorácie
Turie - dom dôchodcov 1973 - - 1973 - - Kostolný, Jozef duchovný správca
Jelšava 1973 jún. 1. 1985 mar. 2. Kostolný, Jozef administrátor
Revúca 1985 - - 1993 - - Kostolný, Jozef farár
Rožňava 1993 - - 2003 - - Kostolný, Jozef generálny vikár
Rožňava 2003 - - 2007 - - Kostolný, Jozef kancelár BÚ
Báč 2007 - - 2019 - - Kostolný, Jozef duchovný správca sestier v Charitnom dome v Báči
Báč 2019 - - +2022 - - Kostolný, Jozef dôchodok