logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKostka, Štefan

Iné mená:

Kosztka Stephanus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Pochádzal z Pružiny v okrese Považská Bystrica. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1658 stal bakalárom, v r. 1659 magistrom filozofie. Teologické štúdiá absolvoval v tom istom seminári. V roku 1669 pracoval vo farnosti v Tepličke nad Váhom. V roku 1673 sa stal žilinským farárom a dekanom Žilinského dištriktu. Farský kostol prevzal od evanjelikov v roku 1674. V roku 1685 ho vymenovali za kanonika Sídelnej kapituly v Nitre a za trenčianskeho archidiakona. Stal sa aj opátom Kláštora Svätého Ducha. Zastupoval biskupa Msgr. Petra Korompaya v čase neprítomnosti.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Prikryl, Ľubomír Viliam:Historia domus Parochiae Solnensis 20. storočie (1900-2000), el. text r.2013

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Teplička nad Váhom 1666 - - 1673 - - Kostka, Štefan farár
Žilina 1673 máj 17. 1685 - - Kostka, Štefan farár
Kysucké Nové Mesto 1683 sp. - - - - Kostka, Štefan excurendo zo Žiliny