logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKomparič, Pavol

Iné mená:

Komparics Paulus

Životopisné dáta:

* Rohov, okr. Senica – † 9. máj 1757, Revúca

Životopis:

Ako chovanec seminára Marianum v Trnave sa v r. 1730 stal bakalárom, v r. 1731 magistrom filozofie. 22. septembra 1733 bol ustanovený za farára v Hrádku. Kde v najstaršej matrike na s. 25 vložil záznam: „Od troch vecí osloboď všetkých kňazov, Pane, od moru, hladu a vojny, môžem povedať aj štvrtú vec, od hrádockej farnosti.“ A pripojil modlitbu, aby farári rýchlo odtiaľ odišli do lepšej farnosti. 26. januára 1735 bol ustanovený v Pohorelej. Vo filiálke Heľpa postavil v r. 1744 Štefan Koháry kostol od základov. 5. januára 1745 odišiel do Revúcej, kde † 9. mája 1757.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894
https://www.pohorela.sk/obec/o-obci/historia-obce/spravcovia-farnosti-44sk.html [22.4.2024]
Pohorelský hlásnik; informačné noviny obce Pohorelá; 2011/08; ročník VII. - str. 4.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hrádok 1733 sept. 22. 1735 jan. 26. Komparič, Pavol farár
Pohorelá 1735 jan. 26. 1745 jan. 5. Komparič, Pavol farár
Revúca 1745 jan. 5. +1757 máj 9. Komparič, Pavol farár