logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKollárovič, Štefan

Iné mená:

Kollárovics Stephanus. Kollarovics Štefan.

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

† 20. apríla 1809, Valaská, okr. Brezno

Životopis:

Teológiu študoval v budínskom seminári Széchényianum. Ukončil ju v r. 1764 po druhom ročníku. 8. mája toho roka sa stal kaplánom v Slovenskej Ľupči. 9. marca 1766 bol ustanovený za farára v Ľubietovej. S farnosťou bol inkardinovaný do novozriadenej Banskobystrickej diecézy. Od r. 1783 pôsobil vo Svätom Ondreji čiže v Brusne, od r. 1794 vo Valaskej, kde sa v r. 1800 stal dištriktuálnym dekanom. V starobe oslepol.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ľubietová 1766 mar. 9. 1783 - - Kollárovič, Štefan farár
Brusno 1783 - - 1785 - - Kollárovič, Štefan farár
Valaská 1794 - - 1809 - - Kollárovič, Štefan farár