logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKocsis, Ján (1893)

Iné mená:

Kocsis Joannes

Životopisné dáta:

* 6. febr. 1893, Prešov – † ?

Životopis:

Kocsis Ján, nar. 6. februára 1893 v Prešove, vysvätený 30. augusta 1915. Pôsobil ako kaplán v Divíne, 1916 admin. v Heľpe, 1917 admin. v Hornom Tisovníku, 1918 katechéta a kaplán v Hnúšti, 1919 kaplán Veľká nad Ipľom, 1920 Polomka, 1921 Rožňava, 1924 admin. Nálepkovo, potom farár tamtiež, 1937 farár Mníšek nad Hnilcom, 1940 na dôchodku, 1941 dočasný admin. Uzovská Panica.

Pramene:

Schematizmus Venerabilis Cleri Dioecesis Rosnaviensis 1942.
Jana Pronská: História obce Nálepkovo - r. 2022 (PDF) str. 76

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Heľpa 1916 - - 1917 - - Kocsis, Ján (1893) administrátor
Horný Tisovník 1917 - - 1918 - - Kocsis, Ján (1893) administrátor
Nálepkovo 1924 - - 1937 - - Kocsis, Ján (1893) administrátor, farár
Mníšek nad Hnilcom 1937 - - 1940 - - Kocsis, Ján (1893) farár
Uzovská Panica 1941 - - 1941 - - Kocsis, Ján (1893) administrátor