logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKocsis, Ján

Životopisné dáta:

*1.3.1800 Abaújszántó, + 23.9.1886

Životopis:

1825 kaplán Abaújszántó, 1826 Veľké Trakany, 1827 Sátoraljaújhely, 10.8.1828 vojenský kaplán pri 34. pešej légii - Záhreb, Przemysl, 1844 poľný kaplán pruského kniežaťa Wilhelma – Ľvov, prísediaci súdnej tabule Abovskej stolice, 1851 penzionovaný a v tom istom roku farár Erdöbénye, 1882 na dôchodku tamtiež.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Abaújszántó(Maďarsko) 1825 - - 1826 - - Kocsis, Ján kaplán
Veľké Trakany 1826 - - 1827 - - Kocsis, Ján kaplán
Sátoraljaújhely 1827 - - 10.8.1828 - - Kocsis, Ján kaplán
Záhreb, Przemysl 1828 aug. 10. 1844 - - Kocsis, Ján vojenský kaplán
pruského kniežaťa Wilhelma-Ľvov 1844 - - 1851 - - Kocsis, Ján poľný kaplán
Erdöbénye(Maďarsko) 1851 - - 1882 - - Kocsis, Ján farár
Erdöbénye(Maďarsko) 1882 - - - - - Kocsis, Ján na dôchodku