logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKmethy, Juraj

Iné mená:

Kmetky Georgius. Kmethy Juraj.

Životopisné dáta:

† 10. februára 1703, Horná Ždaňa, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Zo seminára sv. Štefana bol 17. decembra 1672 vysvätený za kňaza. 24. februára 1673 bol ustanovený za farára v Horných Opatovciach, kde pracoval až do r. 1675. V r. 1676 a 1677 bol kaplánom v Trnave. V mesiaci októbri 1677 bol ustanovený v Hájnikách vo zvolenskom okrese, tento úrad prijal 30. júla 1678. Odtiaľ prešiel 24. marca 1679 do Prenčova, kde v r. 1690 začal písať matriky. 20. septembra 1695 bol ustanovený v Lovči. Mal tam povolenie dvakrát celebrovať. Od r. 1696 do r. 1701 spravoval Hornú Ždaňu, kde aj zomrel.

Pramene:

Historia domu Horná Ždaňa; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Opatovce 1673 feb. 7. 1675 - - Kmethy, Juraj farár
Sliač 1677 okt. - 1679 mar. 24. Kmethy, Juraj farár
Prenčov 1679 mar. 24. 1695 - - Kmethy, Juraj farár
Lovča 1695 sept. 20. 1703 - - Kmethy, Juraj farár
Horná Ždaňa 1696 - - 1701 - - Kmethy, Juraj farár