logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKlement (Gúg, 1560)

Iné mená:

Clemens.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1560 bol farárom v Gúgu v nitrianskom archidiakonáte v dištrikte Kýr, teraz filiálka Zemného. Vizitátor toho roka, nitriansky archidiakon Michal Szegedy poznamenal toto: Šedivý, ženatý. Odmietol luteránsku sektu, ktorá ho v posledných rokoch navštevovala, a ako verný pastier rímskej Cirkvi viedol, opatroval a sprevádzal farnosť. Chválili ho za mravy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zemné 1560 sp. - - - - Klement (Gúg, 1560) farár pri Nových Zámkoch