logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKlabník, Alexander

Tituly:

trpiteľ za vieru, honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 4. novembra 1912, Papradno, okr. Považská Bystrica – † 18. júna 1995, Rajecká Lesná, okr. Žilina

Životopis:

Narodil sa ako najstaršie dieťa Štefana a Anny, rod Balušíkovej. Po skončení ľudovej školy navštevoval gymnázium v Kláštore pod Znievom, potom študoval v seminári v Nitre teológiu. Arcibiskup Karol Kmeťko ho dňa 11. júna 1939 vysvätil za kňaza. Ako kaplán pôsobil rok v Nesluši, v roku 1940 v Dolných Motešiciach a v Kysuckom Novom Meste, v roku 1941 v Ochodnici a ako subsidiár v Tepličke nad Váhom. V roku 1942 sa stal interným administrátorom v Hornej Marikovej. Prosynodálne skúšky zložil v roku 1944. Neskôr bol preložený do Slopnej, skadiaľ prišiel 1. augusta 1958 do Rajeckej Lesnej, kde pôsobil v plnej pastorácii až do roku 1990.
V roku 1966 pred storočnicou kostola nechal vdp. Klabník nanovo vymaľovať celý kostol. V rámci pokoncilovej obnovy dal medzi prvými zhotoviť oltár tvárou k ľudu, elektrifikovala sa kalvária a oplotili priestor okolo Lurdskej kaplnky pod kalváriou. V roku 1974 zakúpil nové spovednice, nechal ozvučiť kostol. V roku 1984 pribudli nové lavice, elektrifikovali sa zvony a vnútorné steny chrámu obložili drevom. V roku 1988 sa inštalovalo prvé kúrenie vnútri kostola.
Po ustanovení vdp. dekana Pavla Šadláka za správcu pútnického miesta od 1. februára 1990 zostal vo farnosti ako výpomocný duchovný. V roku 1992 mu pri príležitosti životného jubilea udelili titul čestného dekana. V novembri 1994 deň po svojich narodeninách utrpel mozgovú príhodu, po ktorej sa mu výrazne zhoršil zrak, takže už nebol schopný vypomáhať pri vysluhovaní sviatostí. V máji 1995 sa jeho zdravotný stav zhoršil natoľko, že ho odviezli do nemocnice v Žiline, kde aj zomrel 18. júna, týždeň po slávnosti Najsvätejšej Trojice. Pohrebné obrady vykonal 22. júna 1995 vtedajší nitriansky pomocný biskup Mons. František Rábek, neskôr vojenský ordinár.
Bol birmovným otcom kňaza-hudobníka Viktora Zborana. Dlhé roky opatroval v stolíku písomné svedectvá o údajných zjaveniach svätej Anny pri kaplnke „Na Hôrkach“ a túžil jej postaviť kostolík. Ibaže po jeho smrti sa tieto dokumenty stratili.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 153; Pekná, B.: „Tu na zemi sme len výletníci…“, in Nová Žilinská diecéza, júl 2015, s. 26-27.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nesluša 1939 - - 1940 - - Klabník, Alexander kaplán
Dolné Motešice 1940 - - 1940 po - Klabník, Alexander kaplán
Kysucké Nové Mesto 1940 po - 1941 - - Klabník, Alexander kaplán
Ochodnica 1941 - - 1941 po - Klabník, Alexander kaplán
Teplička nad Váhom 1942 - - 1942 - - Klabník, Alexander správca farnosti
Horná Maríková 1942 - - 1955 - - Klabník, Alexander správca farnosti
Slopná 1955 - - 1958 aug. 1. Klabník, Alexander správca farnosti
Rajecká Lesná 1958 aug. 1. 1990 febr. 1. Klabník, Alexander správca farnosti
Rajecká Lesná 1990 febr. 1. +1995 jún 18. Klabník, Alexander výpomocný duchovný 1992 č. dekan