logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKianička, Jozef

Tituly:

vicearchidiakon

Životopisné dáta:

* 11. februára 1887, Žilina – † 16. mája 1956, poch. v Žiline

Životopis:

Teológiu študoval v Arcibiskupskom kňazskom seminári v Ostrihome a potom v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava v Nitre. Po ukončení teologických štúdií bol 4. júla 1909 vysvätený v Nitre za kňaza. V rokoch 1909-1911 bol kaplánom v Bošáci, od r. 1911 v Horných Vesteniciach, kde sa stal aj dočasným správcom. Dňa 6. februára 1912 sa stal správcom farnosti v Oponiciach a 23. júna 1912 kaplánom v Pruskom, kde bol od roku 1914 zastupujúcim administrátorom. V tom istom roku – v prvom roku prvej svetovej vojny – sa však stal vojenským kurátom. Od r. 1918 bol subsidiárom v Ochodnici. V r. 1919 zložil prosynodálne skúšky, stal sa kaplánom v Divine v žilinskom okrese a subsidiárom v Moravskom Lieskovom, kdes sa v r. 1921 stal farárom. Tu sa vzorne staral o udržanie cirkevnej školy v obci i na kopaniciach (časť Bučkovec), dal ohradiť cintorín, bol kúpený nový organ. Počas krízy v tridsiatych rokoch sa aktívne snažil zmierniť jej dopady na najnižšie vrstvy obyvateľstva hmotnou podporou. V roku 1941 ho vymenovali za biskupského radcu (parochus consultor). Stal sa aj čestným kanonikom. Dňa 1. októbra 1942 sa stal farárom v Nemšovej, 1. apríla 1943 ho vymenovali za dekana Ilavského dištriktu. Napokon 1. októbra 1954 odišiel na trvalý odpočinok. Bol aj vicearchidiakonom dištriktu. Zomrel niekde na Morave. Zádušnú svätú omšu celebroval v žilinskom farskom Kostole Najsvätejšej Trojice 18. mája 1956 tunajší farár vdp. Štefan Leitman, ktorý ho potom na miestnom cintoríne pochoval.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 153; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bošáca 1909 - - 1911 - - Kianička, Jozef kaplán
Horné Vestenice 1911 - - 1911 - - Kianička, Jozef kaplán
Horné Vestenice 1911 - - 1911 - - Kianička, Jozef administrátor
Oponice 1911 - - 1912 - - Kianička, Jozef interný administrátor
Pruské 1912 - - 1914 - - Kianička, Jozef kaplán
Pruské 1914 - - 1914 - - Kianička, Jozef administrátor
1914 - - 1918 - - Kianička, Jozef vojenský duchovný
Ochodnica 1918 - - 1919 - - Kianička, Jozef výpomocný_duchovný
Divina 1919 - - 1919 - - Kianička, Jozef kaplán
Moravské Lieskové 1919 - - 1921 - - Kianička, Jozef subsidiár
Moravské Lieskové 1921 - - 1942 - - Kianička, Jozef farár
Nemšová 1942 okt. 1. 1954 okt. 1. Kianička, Jozef farár