logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKeszthelyi, Martin

Iné mená:

Kesztheyi Martinus.

Životopisné dáta:

* 1680, Keszthely, Maďarsko – † 1727, Mužla, okr. Nové Zámky

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa v r. 1704 stal bakalárom, v r. 1705 magistrom filozofie. Teológiu študoval v Pázmáneu. Od r. 1709 sa stal farárom v Kiliti. V mesiaci decembri 1710 obdržal Horný Bar. 16. júla 1713 bol ustanovený v mestečku Dunajská Streda. V oboch farnostiach vykonal vizitáciu v r. 1714 Imrich Pongrácz, ktorý o farárovi zaznamenal: 34 ročný, v duchovnej správe 5 rokov. Nato od 8. júna 1718 v Mužl, kam nastúpil 18. toho mesiaca i roka. Miloval jednoduchosť literatúry. Matriky písal s veľkou usilovnosťou. V r. 1727 chcel vstúpiť do Spoločnosti Ježišovej, ale smrť zmarila jeho plány.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kiliti (Maďarsko) 1709 - - 1711 - - Keszthelyi, Martin farár
Horný Bar 1710 dec. - 1713 júl - Keszthelyi, Martin farár
Dunajská Streda 1713 júl 16. 1718 jún 8. Keszthelyi, Martin farár
Mužla 1718 jún 8. +1727 - - Keszthelyi, Martin farár