logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKeberhard, Michal

Iné mená:

Keberhard Michael.

Životopisné dáta:

15. storočie

Životopis:

V rokoch 1464 - 1487 bol farárom v Bojniciach. Mužne si bránil svoje práva na miestne dôchodky z obcí, v ktorých bola zriadená nová farnosť a ktoré predtým patrili k Bojniciam.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 368; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bojnice 1464 - - 1487 - - Keberhard, Michal farár