logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKavor, Milan

Tituly:

honorárny dekan, sídelný nitriansky kanonik

Životopisné dáta:

* 10. novembra 1944, Brodzany, okr. Partizánske – † 20. novembra 2020, Partizánske, poch. v Brodzanoch

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 17. júna 1972 vysvätený za kňaza Nitrianskej diecézy. Primície slávil 2. júla 1972. V rokoch 1972-1973 bol kaplánom v Bytči, v rokoch 1973-1977 v Čadci. V rokoch 1977-1980 bol správcom farnosti Lietava v žilinskom okrese. V rokoch 1980-1995 pôsobil v Čadci, kde bol aj dištriktuálnym dekanom a od r. 1992 aj cirkevným sudcom. V r. 1995 prešiel do Ostratíc v okrese Bánovce nad Bebravou, pričom excurrendo spravoval aj Rybany. Neskôr bol farárom v Rybanoch, po nešťastnom útoku naňho bol preložený do Turčianskych Teplíc, kde sa zotavoval, no na naliehanie veriacich sa po istom čase vrátil späť. Bol aj členom Nitrianskej kapituly. Na dôchodku žil vo filiálke v Dolných Našticiach. V októbri 2020 ochorel na koronavírus COVID-19, ktorý ho napokon zahubil. Zádušnú svätú omšu slúžil 25. novembra 2020 v Brodzanoch nitriansky sídelný biskup Viliam Judák, homíliu predniesol spolužiak vojenský ordinár Mons. František Rábek. Na pohrebe sa zúčastnilo približne 60 kňazov. Následne boli pohrebné obrady na miestnom cintoríne.
Jeho homílie žiarili silou a plameňom Ducha Svätého.

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 1996, s. 146; Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 154. internetové zdroje
https://www.farnost-cadca.sk/knazi-vo-farnosti/
http://www.biskupstvo-nitra.sk/smutocne-oznamenie-honorarny-kanonik-mons-milan-kavor-odisiel-do-vecnosti/
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201121008
parte

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bytča 1972 - - 1973 - - Kavor, Milan kaplán
Čadca 1973 - - 1977 - - Kavor, Milan kaplán
Lietava 1977 - - 1980 - - Kavor, Milan správca farnosti
Čadca 1980 - - 1995 - - Kavor, Milan správca farnosti honor. dekan, 1992 cirkevný sudca
Ostratice 1995 - - 1999 - - Kavor, Milan správca farnosti
Rybany 1995 - - 1999 - - Kavor, Milan excurrendo Ostratice
Rybany 1999 - - 2019 - - Kavor, Milan farár člen Nitrianskej kapituly
Bánovce nad Bebravou 2019 - - - - - Kavor, Milan výpomocný duchovný