logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKausek, Ondrej Adam

Iné mená:

Kauszek Andreas Adamus. Kausek Adam.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Pochádzal z Čiech. Od r. 1630 bol farárom v Kopernici, uvádza sa v tabuľke z r. 1633. Keď bol v r. 1642 handlovský kostol odobratý evanjelikom, bol tam uvedený ako prvý farár, kde pracoval až do r. 1643. V r. 1645 bol farárom v Bojniciach.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kopernica 1630 sp. - 1633 sp. - Kausek, Ondrej Adam farár
Handlová 1642 - - 1643 - - Kausek, Ondrej Adam farár
Bojnice 1645 - - 1645 - - Kausek, Ondrej Adam farár