logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKamody, Teodor

Tituly:

cirkevný sudca, funkcionár Spolku sv. Vojtecha

Životopisné dáta:

* 25. októbra 1954, Topoľčany

Životopis:

Základnú deväťročnú školu (1961-1970) a strednú školu (1970-1973) navštevoval v rodisku. Od r. 1973 študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, v r. 1978 ho vysvätili za kňaza. Doktorát teológie získal na Teologickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci obhajobou dizertačnej práce Katechizácia a evanjelizácia v katechumenáte. Absolvoval krátkodobé študijné cesty v zahraničí: Nemecko (1975), Taliansko (1991), Izrael (1998). V rokoch 1978-1979 pôsobil ako kaplán v Zlatých Moravciach, po absolvovaní základnej vojenskej služby r. 1981 v Bratislave - Modrý kostol. Od r. 1984 bol špirituálom v bohosloveckom seminári, od r. 1985 aj kaplánom v Stupave - Borinke, od r. 1988 pôsobil ako správca farnosti v Šoporni. Bol členom Výboru Spolku sv. Vojtecha (1995-1999) a členom predsedníctva Spolku sv. Vojtecha (1998-1999). Stal sa členom Slovenskej spoločnosti kánonického práva. Od 17. septembra 2001 je sudcom Metropolitného súdu. Od 1. júla 2006 spravuje farnosť Borský Mikuláš. Vo svojej tvorivej činnosti sa zaoberá prípravou homílií a uverejňuje ich v Duchovnom pastierovi.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 636.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zlaté Moravce 1978 - - 1979 - - Kamody, Teodor kaplán r. 1980-81 zakl. voj. sl.
Bratislava - Svätej Alžbety 1981 - - 1984 - - Kamody, Teodor kaplán
1984 - - 1985 - - Kamody, Teodor špirituál bohoslovecký seminár
Stupava 1985 - - 1988 - - Kamody, Teodor kaplán
Šoporňa 1988 - - 2006 júl 1. Kamody, Teodor administrátor člen Výboru (1995-99) a predsedníctva (1998-99) Spolku sv. Vojtecha
Borský Mikuláš 2006 júl 1. - - - Kamody, Teodor administrátor