logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKamas, Juraj

Tituly:

Mons., JCDr., kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 28. novembra 1958, Michalovce

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave ho 17. júna 1984 vysvätil v Banskej Bystrici Mons. Jozef Feranec.
Tri mesiace bol kaplánom vo farnosti Košice-Juh a nastúpil na základnú vojenskú službu. Po návrate bol v rokoch 1986-1990 kaplánom v košickom Dóme sv. Alžbety. V rokoch 1990-1992 bol farárom v Richvalde v bardejovskom okrese, V rokoch 1992-1997 bol na štúdiách v Ríme. V r. 1997 sa stal farárom v Košickej Novej Vsi pri Košiciach a zároveň kancelárom arcibiskupského úradu. Od r. 1998 pôsobil vo farnosti Valaliky v okrese Košice-okolie a bol od r. 1999 odborným asistentom na Teologickom inštitúte CMBF UK. Od r. 2003 pôsobí na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity na Teologickom inštitúte v Košiciach, od r. 2005 je prideleným súdnym vikárom Metropolitného tribunálu Košickej arcidiecézy. Je spravcom farnosti Košice-Terasa.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 92-93;
www.ke-arcidieceza.sk › Arcibiskupský úrad; www.dokostola.sk/farnost/kosice-terasa-sv-gorazda-a-spolocnikov

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košice-Juh 1984 - - 1986 - - Kamas, Juraj kaplán zákl. voj. sl.
Košice-Dóm 1986 - - 1990 - - Kamas, Juraj kaplán
Richvald 1990 - - 1992 - - Kamas, Juraj farár
Rím 1992 - - 1997 - - Kamas, Juraj štúdiá
Košice - Košická Nová Ves 1997 - - 1998 - - Kamas, Juraj farár
Valaliky 1998 - - 1999 - - Kamas, Juraj farár
na TI CMBF UK a TF KU 1999 - - - - - Kamas, Juraj odborný asistent


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
14502Kamas, JurajLámanie slova 11992
14503Kamas, JurajLámanie slova 21992
627185Kamas, JurajVyhasnuté spolužitie1994
528139Kamas, JurajVečné výšiny.2002
17610Kamas, JurajSchematizmus košickej arcidiecézy 1804 - 20042004
23061Kamas, JurajSvetlo ľudí : Advent a Vianoce2005
37031Kamas, JurajSchematizmus košickej arcidiecézy 20072007
217987Kamas, JurajKrížová cesta pútnika. 2008
389373Kamas, JurajSchématizmus Košickej arcidiecézy 2009. 2009
470372Kamas, JurajÚloha ohlasovania 2010
995300Kamas, JurajVernosť Evanjeliu2012