logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKalina Štefan, ThDr.

Tituly:

ThDr., trpiteľ za vieru, honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 24. decembra 1899, Dolné Rykynčice, okr. Krupina – † 12. apríla 1985, Pezinok, poch. v Dolných Rykynčiciach

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 1. júla 1928 vysvätený v Nitre za kňaza. V rokoch 1928-1929 bol kaplánom v Rajci, v rokoch 1929-1930 v Turuzovke, v rokoch 1930-1931 v Starej Bystrici. V roku 1931 bol preložený za kaplána do Lutíš. V roku 1932 odchádza na ďalšie štúdiá do Prahy, kde zároveň pôsobil ako kaplán farnosti Praha - Vinohrady. Od r. 1933 bol kaplánom v Bánovciach nad Bebravou. V r. 1934 dosiahol doktorát z teológie. V r. 1935 sa stal v Pruskom správcom farnosti. V roku 1939 bol menovaný čestným dekanom. Medzi rokmi 1950 až 1953 bol mimo pastorácie, teda bol väznený. V rokoch 1953-1954 bol kaplánom v Močenku, v rokoch 1954-1955 v Rybanoch. Od r. 1955 sa stáva politickým väzňom. Až do roku 1966 bol neustále perzekvovaný a Štátna bezpečnosť ho prísne sledovala. Od roku 1966 až do roku 1977 bol správcom farnosti v Žiranoch. Zároveň bol menovaný za defensora vinculi - obrancu zväzku pri cirkevnom súde v Nitre. Počas jeho pôsobenia bol znovu premaľovaný interiér kostola, veža dostala novú vakovku. Od roku 1977 žil na odpočinku v Nitre - Chrenovej. Od 18. marca 1983 bol obyvateľom Charitného domova pre kňazov v Pezinku. Zomrel 12. apríla 1985 a pochovaný bol v rodných Rykynčiciach.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 152; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 153; internetové zdroje, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 57.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rajec 1928 - - 1929 - - Kalina Štefan, ThDr. kaplán
Turzovka 1929 - - 1930 - - Kalina Štefan, ThDr. kaplán
Stará Bystrica 1930 - - 1931 - - Kalina Štefan, ThDr. kaplán
Lutiše 1931 - - 1931 Kalina Štefan, ThDr. administrátor
Lutiše 1931 - - 1932 - - Kalina Štefan, ThDr. kaplán
Praha-Vinohrady (ČR) 1932 - - 1933 - - Kalina Štefan, ThDr. kaplán
Bánovce nad Bebravou 1933 - - 1935 - - Kalina Štefan, ThDr. kaplán 1934 ThDr.
Pruské 1935 - - 1950 - - Kalina Štefan, ThDr. správca farnosti 1939 č. dekan
1950 - - 1953 - - Kalina Štefan, ThDr. mimo pastorácie
Močenok 1953 - - 1954 - - Kalina Štefan, ThDr. kaplán
Rybany 1954 - - 1955 - - Kalina Štefan, ThDr. kaplán
1955 - - 1966 - - Kalina Štefan, ThDr. mimo pastorácie
Žirany 1966 - - 1977 - - Kalina Štefan, ThDr. správca farnosti def. vinculi
Nitra 1977 - - 1983 marec 18. Kalina Štefan, ThDr. dôchodok
Pezinok 1983 marec 18. +1985 apríl 12. Kalina Štefan, ThDr. dôchodok CHD