logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJoklovics, Juraj

Iné mená:

Joklovics Georgius.

Životopisné dáta:

17. -18. storočie

Životopis:

27. apríla 1692 bol ustanovený za farára v Nagyoroszi, 17. apríla 1695 v Plášťovciach. Vystúpil proti tým, ktorí odmietali poslúchať ustanovenia vizitácií. V r. 1709 začal písať matriku. Pracoval až do r. 1732. Zdá sa, že tam aj zomrel.

Pramene:

Palásthyak, III. 282; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nagyoroszi(Maďarsko) 1692 apr. 27. 1695 apr. 17. Joklovics, Juraj farár
Plášťovce 1695 apr. 17. 1732 - - Joklovics, Juraj farár