logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJergenc, František

Iné mená:

Jergencz

Životopisné dáta:

* 30. novembra 1806, Michalovce – † 19. mája 1878, Budapešť, poch. v Košiciach

Životopis:

Štúdiá absolvoval v Košiciach, po skončení teologických štúdií ho 14. augusta 1830 biskup Štefan Ćech vysvätil v Košiciach za kňaza. Bol kaplánom v Kecerovciach, v r. 1831 v Nižnom Medzeve. Od 15. júna 1832 bol administrátorom v Kokošovciach, v rokoch 1834-1836 bol biskupským sekretárom. V rokoch 1836-1843 spravoval farnosť Malčice a zároveň bol prísediacim súdnej tabule Zemplínskej stolice. V rokoch 1843-1853 bol farárom vo Valalikoch a zároveň prísediacim súdnej tabule Abovskej a Zemplínskej stolice. Od r. 1845 bol košickým dekanom a inšpektorom ľudových škôl dištriktu. V rokoch 1853-1857 bol farárom v Bardejove, kde bol od r. 1855 dekanom a neskôr aj inšpektorom ľudových škôl dištriktu. Od r. 1856 bol riadnym kanonikom, najprv kanonik–magister mladší, po roku kanonik–magister starší, v rokoch 1858-1861 kanonik-katedrálny archidiakon, od r. 1861 kanonik-kustód. Od r. 1865 bol titulárnym opátom konventu sv. Egídia v Koprivnici, od r. 1867 kanonikom-lektorom a inšpektorom základných škôl diecézy, členom konzistória, prosynodálnym examinátorom morálnej a pastorálnej teológie a rítu, od r. 1869 biskupským komisárom gymnázia v záležitostiach náboženstva a mravov, od r. 1871 kanonikom-veľprepoštom a predsedom prosynodálnych examinátorov.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 88.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kecerovce 1830 - - 1831 - - Jergenc, František kaplán
Nižný Medzev 1831 - - 15.6.1832 - - Jergenc, František kaplán
Kokošovce 1832 jún 15. 1836 - - Jergenc, František zastupujúci administrátor
Malčice 1834 - - 1843 - - Jergenc, František administrátor, farár
Valaliky 1843 - - 1853 - - Jergenc, František farár
Bardejov 1853 - - 1857 - - Jergenc, František farár
Košice 1858 - - - - - Jergenc, František kanonik