logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJaslóci, Jakub Alexius

Iné mená:

Jaszlóczy Jacobus, Alexius.

Tituly:

opát, sídelný kanonik bratislavskej kapituly, prepošt

Životopisné dáta:

* 1637, Jaslovské Bohunice – † 1708, Volkra

Životopis:

Ako chovanec čanádskeho biskupa Tomáša Pálffyho študoval Trnavskej univerzite, kde sa v r. 1657 stal bakalárom a v r. 1658 magistrom filozofie. V r. 1659 sa stal chovancom Pázmánea. Potom čo Jakub Haško zriadil v máji 1660 farnosť Smolenice, dosadil ho tam. Začal písať matriky. Ako v nadpise zaznamenal, že „v r. 1664 nebola obsadená kvôli problémom“ a „r. 1665 zmarila ťažká choroba.“ V r. 1672 postavil päť bočných oltárov. V r. 1673 bol už dekanom dištriktu.
Vo farskom kostole dal pripraviť kryptu, ktorej založil fundáciu. V r. 1676 - 1680 pôsobil ako farár vo Varíne pri Žiline.
27. apríla 1676 bol inštalovaný za bratislavského kanonika. Stal sa opátom de Czikador, v r. 1686 kanonikom kantorom. V r. 1687 svedčil proti kanonikovi Vizovi, obvinenému z podvodu, vtedy mal päťdesiat rokov. V r. 1698 bol substitútom farára z dómskej kapituly sv. Martina až do r. 1700. Už v r. 1697 sa stal kanonikom lektorom, a titulárnym biskupom tribunským. V r. 1698 bol inštalovaný za prepošta vo Volkre. Bol veľkým dobrodincom kapituly.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 6.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Smolenice 1660 - - 1676 - - Jaslóci, Jakub Alexius farár
Varín 1676 - - 1680 - - Jaslóci, Jakub Alexius farár
Bratislava - Svätý Martin 1698 - - 1700 - - Jaslóci, Jakub Alexius farár