logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJanuš, Emil

Iné mená:

Januš Aemilius

Tituly:

trpiteľ za vieru, honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 25. februára 1909, Povina, okres Čadca – † 21. mája 1998, Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Žiline a v Nitre a potom študoval teológiu v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava kráľa v Nitre. Kňazské svätenie prijal 12. júna 1932. Bol kaplánom v Bolešove, v roku 1933 v Rosine a v roku 1934 v Konskej. V roku 1935 sa stal správcom farnosti v Novej Vsi nad Váhom, v roku 1936 v Podhradí pri Prievidzi a v roku 1937 v Kližskom Hradišti (dnes Veľký Klíž, okres Partizánske). V roku 1942 sa stal správcom farnosti v Dolnom Hričove, kde bol od roku 1949 farárom. V roku 1950 ho Krajský súd v Žiline odsúdil na štrnásť rokov väzenia, stratu čestných občianskych práv na desať rokov, pokutu v sume 20 000,– Kčs a na prepadnutie majetku. Do pastorácie sa mohol vrátiť až v roku 1960, a to ako duchovný správca rehoľníčok v Ústave sociálnej starostlivosti v Belušských Slatinách. Tam pôsobil do r. 1980. Potom sa stal správcom farnosti Beckov, kde zotrval až do 1. júla 1991 a bol menovaný za čestného dekana. Na starobnom odpočinku bol v Charitnom domove v Beckove.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 153; Schematizmus nitrianskej diecézy 1996, s. 142-143; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 148.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bolešov 1932 - - 1933 - - Januš, Emil kaplán
Rosina 1933 - - 1934 - - Januš, Emil kaplán
Konská 1934 - - 1935 - - Januš, Emil kaplán
Nová Ves nad Váhom 1935 - - 1936 - - Januš, Emil správca farnosti
Podhradie (pri Prievidzi) 1936 - - 1937 - - Januš, Emil správca farnosti
Veľký Klíž 1937 - - 1942 - - Januš, Emil správca farnosti
Dolný Hričov 1942 - - 1950 - - Januš, Emil správca farnosti, farár
1950 - - 1960 - - Januš, Emil mimo pastorácie
Belušské Slatiny 1960 - - 1980 - - Januš, Emil výpomocný duchovný duch. u Sestier ÚSS
Beluša 1962 - - 1963 - - Januš, Emil administrátor zároveň duch. u Sestier ÚSS, Bel. Slatiny
Beckov 1980 - - 1991 júl 1. Januš, Emil správca farnosti č. dekan
Beckov 1991 júl 1. +1998 máj 21. Januš, Emil dôchodok