logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovJakúbek, Ján

Životopisné dáta:

* 25. januára 1938, Martin

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol ordinovaný 25. júna 1961. V rokoch 1961-1964 bol kaplánom v Galante, v rokoch 1964-1970 v Seredi, v rokoch 1970-1973 v trnavskom Dóme sv. Mikuláša. V rokoch 1973-1978 spravoval farnosť Veľké Zálužie v nitrianskom okrese. V rokoch 1978-1992 v Jadľových Kostoľanoch v okrese Zlaté Moravce. V r. 1992 sa stal najprv farárom v Krakovanoch v piešťanskom okrese, v júli 1992 bol v Maduniciach, no kvôli vážnej chorobe sa neskôr stal farárom v Báhoni v okrese Pezinok. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náleží od 14. februára 2008 Bratislavskej arcidiecéze. Od 1. júla 2013 je výpomocným duchovným v Báhoni.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 340;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-E-J.htm; http://www.madunice.sk/fara-a-farari.html;
http://schematizmus.abu-bratislava.sk/knaz-41-skdon

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Galanta 1961 jún 25. 1964 - - Jakúbek, Ján kaplán 1962 voj. zákl. sl.
Sereď 1964 - - 1970 - - Jakúbek, Ján kaplán
Trnava 1970 - - 1973 - - Jakúbek, Ján kaplán
Veľké Zálužie 1973 - - 1978 - - Jakúbek, Ján správca farnosti
Jedľové Kostoľany 1978 - - - - - Jakúbek, Ján správca farnosti
Jedľové Kostoľany 1978 - - 1992 - - Jakúbek, Ján správca farnosti
Krakovany 1992 - - 1992 júl - Jakúbek, Ján farár
Báhoň 2013 júl 1. - - - Jakúbek, Ján výpomocný duchovný