logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovIvanka, Štefan

Tituly:

trpiteľ za vieru, biblista, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 24. decembra 1922, Malé Uherce, okr. Partizánske – † 16. januára 2017, Nitra, poch. v Malých Uherciach

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 15. júna 1947 vysvätený za kňaza Nitrianskej diecézy. Jeden rok bol kaplánom v Starej Bystrici, r. 1948 v Hornej Súči, v r. 1948-49 mimo pastorácie, po prepustení z väzenia kaplánom v Krásne nad Kysucou a v Považskej Bystrici. Ako však povedal v osobnom rozhovore, na týchto miestach bol len papierovo, v skutočnosti pôsobil v Selci miesto tamojšieho chorého správcu farnosti Štefana Benka. V roku 1950 sa stal administrátorom v Prečine. V rokoch 1952–1953 bol správcom farnosti Jarok, v rokoch 1953-1959 správcom farnosti Kovarce, v rokoch 1959-1965 správcom farnosti Horné Kočkovce, v rokoch 1965-1967 správcom farnosti Považské Podhradie, v rokoch 1967-1974 správcom farnosti Kotešová, v rokoch 1974-1981 správcom farnosti Čičmany, v rokoch 1981-1987 správcom farnosti Dolná Tižina, v rokoch 1987-1996 správcom farnosti Nitrianske Sučany. Od r. 1996 žil na odpočinku v Nitre. V r. 2006 mu bol udelený titul honorárneho kanonika. Po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie prináležal od 14. februára 2008 Nitrianskej diecéze.
Zaujímal sa o biblické jazyky. V rámci dovolenky chodieval do Svätej zeme aj počas totality, keď dostal víza. Zomrel tri týždne po 94. narodeninách v 70. roku kňazstva.
Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi slávil vo filiálnom Kostole sv. Anny v Malých Uherciach generálny vikár Nitrianskej diecézy a sídelný kanonik Nitrianskej kapituly Mons. ThDr. Peter Brodek, ktorý predniesol aj homíliu. Koncelebrovali František Šútor a Jaroslav Ondráš za účasti ďalších pätnástich kňazov, medzi nimi bol aj riaditeľ nitrianskeho biskupského úradu Martin Michaliček. Vdp. kanonika pochovali na miestnom cintoríne v rodinnom hrobe vedľa rodičov.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 152;
http://www.varin.estranky.sk/clanky/ivanka-stefan.html;
http://www.biskupstvo-nitra.sk/umrtie-zomrel-honorarny-kanonik-stefan-ivanka/
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170116014
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 148.
Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 144.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stará Bystrica 1947 - - 1947 po - Ivanka, Štefan kaplán
Veľké Chlievany 1947 po - 1948 - - Ivanka, Štefan kaplán
Horná Súča 1948 - - 1949 - - Ivanka, Štefan kaplán
1948 - - 1949 - - Ivanka, Štefan mimo pastorácie
Krásno 1949 - - 1950 - - Ivanka, Štefan kaplán vypomáhal v Selci
Považská Bystrica 1950 - - 1950 - - Ivanka, Štefan kaplán vypomáhal v Selci
Prečin 1950 - - 1952 - - Ivanka, Štefan správca farnosti
Jarok 1952 - - 1953 - - Ivanka, Štefan správca farnosti
Kovarce 1953 - - 1953 - - Ivanka, Štefan správca farnosti 1953-56 tajomník, ceremoniár BÚ
Horné Kočkovce - Púchov II. 1959 - - 1965 - - Ivanka, Štefan správca farnosti
Považské Podhradie 1965 - - 1967 - - Ivanka, Štefan správca farnosti
Kotešová 1967 - - 1974 - - Ivanka, Štefan správca farnosti
Čičmany 1974 - - 1981 - - Ivanka, Štefan správca farnosti
Dolná Tižina 1981 - - 1987 - - Ivanka, Štefan správca farnosti
Nitrianske Sučany 1987 - - 1996 - - Ivanka, Štefan správca farnosti
Nitra 1996 - - +2017 jan. 16. Ivanka, Štefan dôchodok 2006 honor. kanonik