logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovIpolyi, Gašpar

Iné mená:

Ipolyi Casparus. Ipoly, Gašpar

Tituly:

archidiakon, prepošt

Životopisné dáta:

* okolo 1706, Salka, okr. Nové Zámky – † 27. decembra 1762, Ostrihom, Maďarsko

Životopis:

Filozofiu študoval od r. 1728 v Budíne, teológiu v Trnave. V r. 1731 dosiahol stupeň bakalára a v r. 1732 magistra filozofie. Ako tretiak vyšiel v r. 1733 zo seminára. Ako farár pôsobil v rokoch 1733-1736 v Dömösi, od 20. januára 1736 v Mužle a od 28. apríla 1742 v Dunaföldvári. 23. januára 1749 sa stal ostrihomským kapitulným kanonikom a titulárnym opátom, 18. septembra 1754 sa stal hontianskym archidiakonom, napokon 7. novembra 1760 ostrihomským archidiakonom a prepoštom svätojurského poľa. Zomrel na porážku vo veku okolo 56 rokov. Pochovali ho 30. decembra toho roka v Bakáčovej kaplnke. Odtiaľ ho 16. novembra 1823 vybrali, z veľkej časti neporušeného, exhumovali a preniesli do krypty v bazilike. Bol príkladom úžasnej svätosti. Svoje telo mal stiahnuté železnými reťazami, ktoré nosil dlhší čas. Tieto reťaze sa uchovávajú v arcibiskupskej knižnici. Založil fundácie na štúdium pre chudobných žiakov.
V rukopise zanechal preklad teologickej práce od Valentina Neinera. Niekoľko jeho listov vyšlo tlačou.

Pramene:

Péterffy, Conc. II. s. 425; Jordánszky, Mária kegyképei 2; Arcis Strig. Descriptio 44n; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Kollányi, F.: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Ostrihom 1900, s.355-356; Slovenský biografický slovník III. Martin 1987, s. 493; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dömös. (Maďarsko) 1733 sept. 13. 1736 jan. 20. Ipolyi, Gašpar farár
Mužla 1736 jan. 20. 1742 - - Ipolyi, Gašpar farár
Zsarnó(Maďarsko) 1736 apr. 18. +1767 feb. 22. Ipolyi, Gašpar farár
Duna-Földvár(Maďarsko) 1742 apr. 28. 1749 - - Ipolyi, Gašpar farár