logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovIllyés, František

Iné mená:

Illyés Franciscus.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Zeman z Cabaja v Nitrianskej župe. V seminári sv. Vojtecha sa v r. 1727 stal bakalárom, v r. 1728 magistrom filozofie. V tom istom seminári absolvoval až teológiu po treťom ročníku. 1. júna 1731 bol ustanovený za farára v Medve, teraz Baloň, kde začal písať matriky. V tom roku vykonal vizitáciu Pavol Forgách, ktorý o farárovi takto: „Dobre a vhodne učený.“ Odtiaľ prešiel 22. júna 1742 do Veľkého Klíža. Proti nemu sa viedlo vyšetrovanie kvôli mnohým pokutám a sporom s provizorom. Nato bol 19. novembra 1746 ustanovený v Kisterenye, kde pracoval až do r. 1748.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Baloň 1731 jún 1. 1742 - - Illyés, František farár
Veľký Klíž 1742 jún 22. 1746 - - Illyés, František farár
Kís-Terenye(Maďarsko) 1746 nov. 19. 1748 - - Illyés, František farár