logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovIllia, Štefan

Iné mená:

Illia Stephanus.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Pochádza z Čepregu v Šopronskej župe. 13. júna 1712 bol prijatý do budínskeho seminára. 14. júla 1717 bol ustanovený za farára v Lipovníku. Potom 10. júna 1719 v Jabloňove nad Turňou, kde v r. 1725 dostal nástupcu. V r. 1727 bol poslaný za koadjútora do Drégelypalánku. V mesiaci apríli toho roka prijal farnosť Horné Turovce, kde pracoval do augusta 1731. Pred jeho príchodom a po jeho odchode sa spravovalo zo Šiah.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lipovník 1717 júl 14. 1719 jún 10. Illia, Štefan farár
Jablonov nad Turňou 1719 jún 10. 1725 - - Illia, Štefan farár
Horné Turovce 1727 apr. - 1731 aug. - Illia, Štefan farár